Politika

Gerilla

Gerilla ismi 1700’lü yıllarda İspanya –Fransa arası mücadelelerde İspanyolca düzensiz birliklere verilen ad olan Guerillastan gelir. Aslında Guerillas İspanyolca küçük savaş demektir. Yani gerilla özel bir isim değildir. Bu ifadenin çıktığı dönemde Fransa ordularının başında Napolyon’un olduğunu da belirtelim. Yazının ana sayfada gördüğünüz resmi Napolyon ile mücadele eden İspanyol gerillaları tasvir eden bir çizimden alıntıdır.

gerilla-vietnam
Resim Vietnam’dan. 1970’li yıllarda Kuzey Vietnam- Güney Vietnam savaşında Vietkong (Kuzey Vietnamlı gerillalar)tarafından ABD askerlerine karşı kullanılan Chu-Chi tünellerinden birini görüyorsunuz.

Ülkemizde kurtuluş savaşında Kuva-i Milliye’nin taktiklerinin de bu gerilla mücadelesi sınıfına girdiğini söyleyelim. Kuva-i Milliye bu adı almadan önce Türk direniş gruplarının ferdi olarak yaptığı eylemlerin tamamı gerilla taktikleri ile yapılan faaliyetlerdir. 

Yazımızda gerillanın ne olduğunu, taktiklerini, gerilla ile mücadele yöntemlerini, başarılı ve başarısız örneklerini izah edip konuyu detayıyla anlatacağız. Çoğu yazıda olduğu üzere gerilla meselesini bir siyasi övgü ya da hamaset güden tavır ile değil askeri taktik olarak bakacağız. Bu yüzden yazıyı okumadan siyasi düşüncenizden ayrılmanız, gerilla kelimesini askeri bir taktik olarak düşünmeniz sağlam bir sonuca ulaşmanıza neden olacaktır. 

Gerilla

Yani ooo burda PKK’ya gerilla diyor, bu vatan haini filan diyecekler yazıyı okumasın. Burada gerilla kavramının bir savaş taktiği olduğunu öğrenecek birilerine gerilla denmesinin ya da denmemesinin bu grubu meşrulaştırmayacağını öğreneceksiniz. Gerilla bir taktiktir, çeşitli mücadele yöntemleri, farklı bir amacı ve stratejisi vardır. 

Kontrgerilla

Gerilla meselesine detaylı olarak girmeden kontrgerilla meselesini de ortaya koyalım. Kontrgerilla kavramı gerilla operasyonlarına karşı aynı taktiklerle mücadele eden esasen düzenli ve eğitimli olan ancak merkezden bağımsız olan savaş birimleridir. Benim şahsi yorumuma ve ülkemizdeki tecrübeye baktığımda Türkiye’nin PKK terör örgütüyle mücadelesinde en etkin mücadele yöntemi budur. Zaten özellikle 90’lı yıllarda uygulanmaya başlayan bu mücadelenin sonuçları alınmış fakat bir süre sonra bu mücadele yöntemi tamamen kaldırılmıştır. 

Düzenli ordular teknolojiyle birlikte sürekli yeni taktikler geliştirse dahi amacı zaten kazanmak olmayan bu oluşumlara karşı aslında zaten kazanılmış bir durum mevcuttur.  Bu mağlubiyet durumunu gerilla taktiklerini uygulayan örgütler de zaten baştan kabul etmiştir. Mühim olan oldukça az kayıp vererek bu sistemle mücadele etmektir. Bunun yolu da bu örgütler ile aynı taktikleri uygulamak yani kontrgerilla stratejisinden geçer.

kontgerilla-jitem
90’lı yıllarda PKK’ya karşı kullanılan kontrgerilla birimi JİTEM (Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele)’in Simgesi Akrep

Gerillanın Amacı

Öncelikle gerillanın yerini belirtmek gerekir. Gerilla olarak nitelendirilen oluşumlar disiplin, moral, silah ve ikmal olarak düzenli birliklerin oldukça gerisindedir. Gerillanın amacı ise karşı ülkenin güvenlik maliyetlerini arttırmak, ilgili ülkenin askeri birliklerini stratejik hedeflerden uzak tutmak, dikkat çekmek, çoğu zaman mesaj vermektir. Bu faaliyetlere genel olarak dış dünya ülkelerince de destek verildiği görülmektedir ki bunu yazımızın sonunda vekalet savaşları adı altında belirttik. O kısmı da mutlaka okuyun.

Örneğin PKK’ya baktığınızda bu örgütün dış güçler tarafından desteklenmesinin nedeni Türkiye’nin ortadoğu coğrafyasından çekilmesini ve dikkatini iç işlerine kaydırmasını sağlamaktır. Bu sayede emperyal güçlere Orta Doğu’da hareket alanı sağlanacaktır. Zaten PKK’yı uzun yıllar yöneten Apo’nun sorgu kayıtlarını Youtube’da izlediğinizde, Apo’nun dönemin Yunan ve Suriyeli devlet adamlarıyla görüştüğünü dinlersiniz.

ortadogu
Kanlı savaşlar meydanı orta doğu haritası.

Gerilla Taktiğinin Genel Stratejideki Yeri

Gerilla taktiği aslında bir savaş stratejisidir. Temel olarak üç aşamalı bir mücadelenin ilk aşamasını meydana getirir. 1. aşamayı gerilla taktikleri ile kırsal mücadelesi olarak nitelendirirsek, 2. aşamada bu mücadeleden elde edilen şan ve şöhret ile dış destek alma ve finansman kaynaklarını genişletme ve daha fazla ses getirici eylem yapma ile siyasi kanadın oluşturulması, 3. aşama ise düzenli ordu sistemine geçilmesidir. 

Gerillanın Askeri Niteliği

Gerillalar temel olarak askeri eğitimden yoksun, ideolojik düşünce yapısı ile ikna edilmiş, kırılganlığı yüksek ve psikolojik olarak direnç yapısı düşük, yakalanma veya kaçma olasılığı yüksek birimlerdir. Bu sebeple gerilla olarak nitelendirilen örgütlerin saha yapılanmaları hücre şeklinde örgütlendirilir ki sıklıkla görülen kaçma v.b. durumlarda örgütün üst yönetimine ilişkin karşı tarafa bilgi vermesi engellensin. 

Aslında gerilla örgütlerinin saha elemanlarını piyon olarak nitelendirmek yeterlidir. Zaten bu tip örgütlenmelerde sivrilen tipler genellikle örgüt merkezine çekilerek sahada nitelikli eleman kaybı engellenmeye çalışılır.  Bu tip örgütlerin temel stratejileri saldırılan devletin düzenli birliklerine sızma, sürpriz şok vur-kaç taktikleri uygulama, faaliyet gösterilen coğrafyada yerel halkın desteğini alma ve ekonomik çıkar elde etme, ekonomik kaynağı gayrimeşru faaliyetlerden sağlayarak birim bazında ekonomik hürriyete erişme ve örgüt merkezine bu gelirden pay verme şeklindedir. Ancak bu tip örgütlerin en temel hedefi düzenli birliklere orantısız kayıp verdirerek faaliyet gösterilen coğrafyada halk desteğinin sağlanması ve uluslararası basında yer almaktır. Bunu başarırsa yukarıda bahsettiğim 2. aşamaya yani dış destek almaya hak kazanacaktır.

gerillanin-askeri-niteligi

Gerillanın Savaşta Yeri

Gerillanın temel gayesi hiç bir zaman bir savaşın kazanılması değildir, olmamıştır ve de olamayacaktır. Zaten tarihte gerilla taktiğinin ikinci uygulandığı yer  olan Osmanlı dönemi Arap Yarımadası (Arap isyanları) zamanından bu güne herhangi bir gerilla faaliyetinin toprak kazanımı şeklinde bir başarısı olmamıştır. Temel amaç günümüzde dış devlet desteği sağlanmasıdır. Bundan sonra ise 3. aşama yani düzenli orduya geçiş gelir.

Gerillanın 1. aşama, 2. aşama veya 3. aşama fark etmeden başarılı olmasının tek yolu ise halk ile bir araya gelmesidir ki bu takdirde de gerilla taktiği bırakılmakta ve düzenli ordu modeline geçilmek zorundadır. Yani gerilla faaliyetinin sonucunda alabileceğiniz en büyük kazanç savaşı kazanmak değil önce dış destek almak, daha sonra ise düzenli birliğe geçerek daha büyük bir savaşa hazırlanmaktan ibarettir.

Zaten profesyonel bir ordu tarafından desteklenmeyen bir gerilla grubunun düzeni orduya geçmesi pek mümkün değildir. Elbette tarihte Mao’nun  Çin’de ya da Che Guevera’nın Küba’da yaptığı gibi kendi kendine profesyonel ve düzenli bir orduya geçiş yaşanabilir. Ancak bunlar çok nadir görülen istisnalardır ki günümüzde bu tip bir oluşumun mümkün olmadığı kanaatindeyim.

gerillanin-savasta-yeri
Bir zamanlar İngiltere’nin başını ciddi şekilde ağrıtan IRA mensubu bir asker, düzenli orduya geçişin simgesini taşıyan birlik bayrağı ile askeri düzende yürüyüş yaparken.

Osmanlı döneminde de Churchill’in örgütlediği Arap Aşiretlerinin gerilla(asimetrik savaş demek yanlış olmaz) faaliyetlerinin temel hedefi bu olmuş, başlangıçta gerilla faaliyeti ile tetiklenen saha mücadelesi nihayetinde halkın desteğinin sağlanması ile düzenli ordu ve düzenli isyana geçilmesi ile neticelenmiş, akabinde Arap yarımadası Osmanlı’dan ayrılmıştır.

Bazı Gerilla Örnekleri

2. Dünya savaşında Rusların gerilla taktiğini Nazi Almanya’sına karşı ciddi şekilde kullandığını görüyoruz. Nazi Almanya’sına ait birlikler Rus topraklarına girdikçe Sovyet ordusu geri çekilmek zorunda kalmış, ilerleme artınca Sovyet rejimi topyekûn savaş ilan etmiş, topyekûn savaş halinde tüm halk silahlandırılarak (ki özel kuvvetlerin devreye girdiği bölüm esas bu asimetrik savaşın örgütlenmesidir. Yoksa tv’lerde sizlere satılan Polat Alemdar tipitiplerin ya da ajan hikayelerinin özel kuvvetler ile alakası yoktur.) Alman birliklerine karşı gerilla mücadelesi verilmiştir. Bu dönemde Sovyetler partizan kelimesini bu gerilla birliklerindeki her bir nefer için kullanmaktaydı. Özellikle bu dönemde Sovyet partizanlarının Alman ikmal yollarını mahvetmesi, zaten sıkıntıda olan Alman lojistiğini tamamen tasfiye aşamasına getirmiş, cephe önünde mücadele eden birliklere de bu haberin ulaşması ile psikolojik yıkım gerçekleşmiştir. Almanların dönüş sürecinde çok fazla zayiat vermelerinin en büyük sebebi de sahada yaşanan bu psikolojik mağlubiyet vaziyetidir. 

bazi-gerilla-ornekleri
Nazi Almanyası’na karşı mücadele eden bir sovyet partizanı demiryolu üzerine EYP (el yapımı patlayıcı) döşerken.

Gerillanın Operasyon Gücü

Gerilla birliklerine askeri anlamda baktığımızda, zaten başkaca ülkelerce etkin olarak kullanıldıklarından ve sivil halktan geçiş olduğundan askeri eğitimi olmadığını, başka ülkelerin o ülkelerde kullanılmayan eskimiş silahlarını kullandıklarını, mühimmatlarının az olduğunu görürüz. Keza bu grupların ciddi bir lojistik sorunu da mevcuttur. Zaten kamu otoritesinden gizli olarak ve kuvvetle muhtemel dağlarda yaşayan bu birimler, halk desteği olmazsa ya da şehre inemeyecek durumda ise bulduğunu ye pozisyonunda yer alır ve çoğu zaman mücadele edecek sıhhat ve ruh hali seviyesinde de bulunmazlar. Gerilla tipi örgütlenmelerin mevsimselliğinin (kışın operasyonların tamamen durması ve yazın faaliyete başlanması) sebebi de esasen budur. 

Tabi bu birimlerin en büyük avantajı, halk arasına girebiliyor oluşu ve bu kişilerin normal halktan ayırmanın imkânsız olmasıdır. Hele ki (mutlaka) bu örgütler yurt dışı ülkelerce destekleniyor ve uluslararası basında yer alıyorsa düzenli ordu sivilleri katlediyor şeklinde haberlerle muhatap olunacaktır. Bu sebeple gerilla ile yapılacak ilk mücadelede gerillanın amacının meşhur olmak olduğunu bilmek ve buna uygun taktikler geliştirmek ehemmiyet arz eder. 

Gerilla İle Mücadelede Zorluklar

Bir ordunun karşılaşmak isteyeceği son durum budur. Çünkü bu gerillaların sivil olmadığını uluslararası arenada ispatlayabilmeniz için her askerin kafasına bir kamera, bu kameranın sürekli kaydı için zaten ağır olan operasyon çantasına muhtelif piller ve kayıt için de bu kayıtların tutulacağı serverlar gerekmektedir. E bunu yapamadığınız için de Nato ve dış ülkelerin (aslında bu örgütü destekleyenler) sivilleri öldürüyor/kendi halkını vuruyor suçlamaları ile karşı karşıya kalarak kendi topraklarınızın ilhak edilmesi riski ile karşılaşırsınız.

gerilla-ile-mucadelede-zorluklar
Kamufle halinde bir sniper.

Bu örgütlerin bir diğer avantajı da oldukça hızlı hareket etme kabiliyetine sahip olmasıdır. Geneli yerli halktan oluşan örgütler bulunduğu coğrafyaya oldukça hâkim, coğrafyada ömrü geçmiş insanlardan oluştuğundan bir askeri birliğin özellikle zayıf karnı olan lojistik ikmal hatlarına yapılacak saldırıların en iyi nerden yapılacağını bilmektedir. Örneğin bir askeri birliğin lojistiğine saldırı yapılacak ise en mantıklı olan yer vadi şeklindeki coğrafi yer şekillerinin bulunduğu muhitlerdir. Yüksekte olan da bu pusu eyleminde başta ateş üstünlüğüne sahiptir. Dolayısıyla kendi adamlarını yükseğe yerleştiren bu tip örgütler vadide zaten savunma vaziyeti oldukça az olan lojistik birliğinin yolunu bir şekilde kesmekte(eyp, yağlı ipler, kapanlar v.b.) ve yukarıdan aşağıya doğru ateş altına almaktadır. Bu doğrudan savaş meydanında belki de en önemli hususlardan olan ateş üstünlüğünü gerillalara vermektedir.

Gerilla İle Mücadelede Karşılık

Ya da operasyona giden tam teçhizatlı silahlı bir birliğe yapılacak saldırı için en avantajlı konum bu birliğin toplu oldukları ve tek atış ile en fazla zarar vermenin mümkün olduğu ikmal ya da dinlenme sırasındadır. Yoksa saha çatışmasında gerilla birliğinin düzenli orduya karşı başarı olasılığı neredeyse yok seviyesindedir. Zaten dikkat ederseniz düzenli ordular bu tip örgütlere karşı kayıplarını genelde ilk atışta verirler. Mesela TSK’nın terör örgütü PKK’dan  yediği pusularında kayıpları hep ilk atıştadır. Bu atıştan sonra, tabi TSK’nın ciddi tecrübesi de vardır bu konuda, genelde karşı taraf kaçar. Devam eden çatışma sürecinde ise kayıp oranı oldukça azdır. İkmal sırasında şehir içerisindeki bir noktada operasyon yapılması gerilla birliklerinin sivil halkı öldürmesi ve bu birliklerin halk desteğini kaybetmesi anlamına geleceğinden bu operasyonların genelde kırsalda ve yukarıda belirtmiş olduğum coğrafi şartlarda meydana gelebileceğini gösterir.

Pusu

Bu gerilla konusu bağlamında pusu meselesini de ayrıca incelememiz gerekiyor. Pusu tekniği hem gerilla hem de kontrgerilla tarafından oldukça etkin bir şekilde kullanılan taktiktir. Dünyadaki en eski ve hala güncelliğini koruyan savaş taktiklerindendir.  

pusu
Pusu kurmaya oldukça uygun bir coğrafya. Tek geçiş noktası, iki hakim tepe…

Pusunun amacı sayıca az olan birliğin sayıca fazla olan birliğe verebileceği en fazla zararı verdiği, esası ilk atış ve ateş üstünlüğü kavramlarına bağlı olan, temel olarak bir gerilla taktiğidir. Ancak bu taktiğin dönem dönem düzenli ordular ya da kontrgerilla birimlerince kullanıldığı da bilinmektedir. Örneğin Türk savaş tarihi özellikle düşmanın en beklemediği an olan şafak vaktinde, toplu olarak dinlenilen/uyunan bölümde maksimum zayiat verdirilerek yıpratılan düşman hikayeleri ile doludur. Bunlarda pusunun farklı varyasyonlarıdır. Bir çok yerde baskın olarak geçse de bu taktiğinde esası pusuya dayanır.

Pusu Kurarken Dikkat Edilecekler

Pusu hedefi intikal ya da dinlenme (toplu halde) halinde olmalı ve bu yüzden hazırlıksız yakalanmalıdır. Pusu kurulacak yer dikkatlice seçilir. Coğrafi olarak avantajlı konumda olunması esastır. Yine atış noktaları iyi belirlenmeli, çapraz atış koşulları ve atış üstünlüğü sağlanmalıdır. Çapraz atışta açık bırakacağınız bir alan mevcut ise pusu faaliyetiniz muhtemelen ilk olarak atış yapamadığınız alandan delinecek ve karşı taraf o alan boşluğundan faydalanarak sizin atış üstünlüğü sağlayan adamlarınızı sniperları ile indirecektir. Siz de zaman içerisinde atış üstünlüğünü kaybedeceğinizden ya kaçıp geri dönecek ya da orada öleceksiniz. 

Pusu için operasyona gönderilecek ekipler içinde uzun süreli bekleme nedeniyle bir takım sorunlar yaşanacaktır. Bunun için ekipler gönderilmeden evvel nöbet sıralaması belirlenmelidir. İlk atış noktasının etrafında ikinci bir çember bulunmalı ve bu bölgeye de adam yerleştirilmeli, pusuya düşüren tarafın kaçması için bu ikincil çember savunma taktiği olarak kullanılmalıdır. İlk atışı yapan ekip karşı tarafın mevzilendiğini görür görmez geri çekilmeye başlamalı ve çatışmaya devam etmemelidir. Emniyet biriminin olduğu ikinci çembere kadar hızlıca intikal sağlanmalı, emniyet biriminin olduğu bölgede çatışma devam ediyor ise çatışmaya katılmalıdır pusu birliği. 

pusu-kurarken-dikkat-edilecekler
İntikal halinde birlik. Coğrafya pusuya uygun değil.

Öte yandan şayet saldırı yapılacak intikalin belirli bir noktası (önü-arkası-ortası) hedefleniyorsa bu durum diğer kalan kısmın pusudan kaçacağı ve bir an evvel mevzilenip savaşacağı anlamını taşır ki bu vaziyet için de ek bir birlik konulması elzemdir. Yoksa atış üstünlüğü sağlanamaz. 

Pusunun başarıya ulaşması için yukarıda belirtilen koşullar dışında özellikle şok dalgası ve ilk vuruş avantajından faydalanmak için mayın, eyp, roket gibi unsurlar kullanılmalı ve intikal güzergâhına evvelden yerleştirilmelidir. Şok etkisi ile birlikte temel hedef saldırılacak unsurun mevzilenmesini engellemektir. O yüzden pusuya giden birimlere atış alanı dağılımı yapılır ve o süreçte verebileceği kadar fazla zayiat verdirmesi sağlanır. 

Pusuya Karşı Taktikler

Size karşı organize edilen bir pusuyu tespit için en etkili yol coğrafyayı keşif, geçiş güzergâhında daimi emniyet sağlanmasıdır. Pusuyu yapacak ekip muhtemelen uzun süre önce tüm birimlerini ilgili bölgeye yerleştirmiş olacaktır. Öncü birliğin keşfi sırasında bu kişiler fark edilecek muhtemelen kısa bir çatışma ile kaçacaklar ya da ortaya çıkacaklardır ki bu da pusu kuranın esas amacına ulaşmasını engelleyecektir. 

Günümüz orduları pusu tehlikesine karşı daima emniyet timi bulundurduğundan bu tip bir eylemde kuvvetle muhtemel pusuyu kuran ekibin tüm birimleri kaybedilecektir. Ancak şayet pusu kurulacak tim öncü, artçı birlikleri olmayan bir birim ise pusu kuran tim kayıp vermeyecektir. Mesela TSK pusu konusunda oldukça tecrübelidir ve askerler her an bunun bilinciyle hareket eder ve eğitimlidir. Gerek lojistik gerekse birlik intikali sırasında tüm intikal sıralaması ve emniyet timleri baştan bellidir. Son dönemde ilk şok(patlama) sırasında ya da ilk atış dışında kayıp verilmemiştir. Hatta yeni üretilen özellikle bu tip EYP saldırılarından etkilenmemek için tasarlanmış Kirpi gibi araçlar sayesinde neredeyse hiç kayıp verilmemektedir.

pusuya-karsi-taktikler
Askeri intikal. Ön sıra ZPT (zırhlı personel taşıyıcı) orta sıralarda daha savunmasız kamyon, ve arkada yine ZPT’ler. Emniyet araçları konvoyun başını ve sonunu almış vaziyette.

Ancak yine de ordunun intikali sırasında oldukça dikkatli hareket edilmelidir. Ordu birliklerinin intikalinin gerçekleşeceği güzergâhı tahmin edebilmek için allame-i cihan olmaya gerek yoktur. Zaten nakil hatları bellidir. Gece vakti intikal yapılmasının esas sebeplerinden biri budur. Bu takdirde görüş ve dolayısıyla atış mesafesi düşmekte, ateşin nerden ve kaç kanaldan geldiğinin tespiti  pusuya uğrayan askerler için daha kolay olmaktadır. 

Pusu riskini bertaraf etmek için düzenli ordu intikal güzergâhına ulaşmadan, intikalin gerçekleşeceği yerlere kontrgerilla timlerini dağıtır. Bu kontrgerilla timleri güzergâhtaki pusu noktalarını tespit eder, gerekirse olası pusu bölgelerine konuşlanır, halk arasına karışır ve gerillanın kaynaklarını kurutur. Zaten temel kaynaklarının neredeyse tamamını yerel halktan temin eden gerillanın bu kaynaklarının kesilmesi operasyonu ciddi şekilde sekteye uğratır. 

Bu sebeple ülkelerin orduları özellikle gerilla faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde ciddi şekilde halkla iç içe girmeli, halkın her zor durumunda gerekirse özel kanun çıkarılarak halka yardım etmesi için görev verilmeli, mümkünse birliklerin içerisinde o bölgeden o yöreden kişiler bulundurulmalı, halka zorbalık etmemeli, gerekirse korucu sistemi gibi maaşlı ajanlar çalıştırmalıdır. 

asker

Gerillaya ve Teröre Çözüm Önerileri

Ülkemizdeki terör sorununun çözümünün en önemli safhalarından biri halkla iç içe geçmiş ajan varlığıdır. Rahmetli Binbaşı Ahmet Cem Ersever ,ki kendisi saha mücadelesine yıllarını vermiştir, yılların verdiği birikim sonucunda terörle mücadelenin halk içine karışmadan yapılamayacağını belirtmektedir. Binbaşı Ersever bir çok beyanatı ve kitaplarında terör ile mücadelenin şehire indirilmemesi gerektiğini, bu durumun mevcut mücadeleyi daha da zora sokacağını, dağda başlayan terörün dağda sonlandırılması gerektiğini, ancak bunun için şehirde ciddi bir örgütlenmenizin olması gerektiğini belirtmiştir.

gerillaya-ve-terore-cozum-onerileri
Binbaşı Ahmet Cem Ersever. Jitem’in önemli isimlerinden. Yerli halkın kullandığı poşu ve yerel kıyafetler içerisinde.

Gerilla birimlerinin kullandığı bir başka taktikte şehir içinde görev yapan kamu görevlilerine suikast, lojmanlara saldırı, gece yol kesme, haraç toplama v.b. faaliyetlerdir. Örgütün bunu yapabilme kabiliyeti ise meskûn mahale taşınabilme kabiliyeti ve halkın içerisinde yerleşme durumudur. Meskûn mahal savaşı bir düzenli ordunun karşılaşmak isteyeceği son şeydir. Buradaki en büyük problem normal hayatını devam ettiren vatandaş niteliğindeki kişiler ile teröristlerin ayrılamamasıdır. 

Meskun Mahalde Gerillayla Mücadele

Meskun mahalde gerillayla mücadele, şehri boşaltsınlar bombalayıp gitsinler gibi gerizekalıca düşünceleri bir kenara bırakırsak, halkın içinde ciddi şekilde yerleştirmiş olduğunuz kuvvetli ajanlarınız ile mümkün olabilir.  Zaten şehri boşaltmak demek gerilla örgütüne en büyük zaferi getirecektir. Bu sizin halk nezdinde korktuğunuz ve sindiğiniz, örgütü çözemediğiniz mesajının alınmasına sebep olacak ve örgütte nasılda düzenli birlikleri dize getirdi moduna girilmesine sebep olacaktır.  

Personel

Meskûn mahal savaşı için elinizde bu konuda tecrübeli ve özel eğitime sahip birimlerinizin olması, yani ilgili yerdeki birliği ve yapıyı değiştirmeniz de gerekmektedir. Çünkü en ufak bir hatada ya da iletişimsizlikte ordu mensupları birbirini öldürebilir, ajanları öldürebilir, sivili öldürebilir ve olay bir anda basında ciddi şekilde aleyhte propaganda şeklinde kullanılabilir. Unutmayın teröre ya da gerillaya karşı mücadelede en etkin silahınız elinizdeki G-3 ya da MPT-76 değil basın ve propagandadır.

meskun-mahal
Cizre’de JÖH’ler meskun mahal operasyonlarında.

Keza meskûn mahal operasyonları gerillanın bubi tuzakları benzeri tuzakları ile mücadeleyi de gerektirdiğinden özel nitelikli kişilerin operasyona katılması gerekir. Meskûn mahal operasyonlarında herkes size karşı olabilir, her kapının arkasında bomba olabilir ancak belki de değildir. Bu psikolojiyi kaldırabilecek ve bu süreçte bu psikoloji ile sivillere zarar vermeyecek ve yanlış işlere kalkışmayacak bir birliğe ihtiyacınız vardır. Bu sebeple bu tip örgütlerin en fazla verebileceği sıkıntı meskûn mahale yerleşmesidir. Bu tip operasyonlarda merminin nerden geleceğini, kişinin nereye yuvalanacağını bilemezsiniz. 

Hareket Tarzı

Şehir haritasını önünüze koyar, tek tek evleri tespit eder, ev ev güvenliği sağlayarak ilerler, bu sırada kimseyi öldürmemeniz gerektiğini hatırlar ve sivilleri ayırt edersiniz. Bu sırada mutlaka el yapımı patlayıcıların bazı yerlere yerleştirilmesi nedeniyle kayıp verecek ancak bu kayıplara rağmen cephe hattında yer alan birliğin moralini yüksek tutacaksınız. Gerçekten oldukça zor bir tecrübedir bu. Bu konuda dünyada ciddi şekilde tecrübesi olan oldukça az ülke mevcuttur. 

meskun-mahal-kroki
Meskun mahal operasyonlarında en önemli hususlardan biri binaları tek tek gösteren krokilerdir.

Özellikle son dönemde Güneydoğuda yaşanan meskûn mahal çatışmalarında tecrübe kazanan TSK bu konuda sanırım dünyadaki en tecrübeli birliklere sahip ordulardan biridir. Bu tecrübeyi sahada bizzat birçok kayıp vererek adeta meskûn mahal operasyonlarının kitabını kan ile yazmıştır. Daha sonra öğrendiklerini Afrin, El Bab gibi yerleşim yerlerinde kullanmıştır.

Kaynak, Kaynak, Kaynak…

Meskûn mahal çatışmalarında önem kazanan husus örgüt üyelerinin kaynaklarının kökünden kesilmesidir. Çünkü meskûn mahale inen bir örgütün kaynak temini belli başlı yerlerden yapılacaktır.  Bunlardan ilk alternatif halktan kaynak temini olmakla birlikte bu kişilerin halktan çok fazla silah/mühimmat benzeri husus temin etmesi çok mümkün değildir. O yüzden bu operasyonların başlangıç aşaması biraz yavaşlatılır ve özellikle çatışma yapılmasına izin verilir ki zaten askeri eğitimi oldukça zayıf olan bu birlikler çatışmaya girsin ve mühimmatları teslim ederek kendisi de canlı şekilde teslim olsun. 

Öte yandan teslim alınan evlerin tamamının altları tünel sistemi olup olmadığına ilişkin dikkatlice kontrol edilmelidir. Şayet bu şekilde bir tünel sistemi olduğu tespit edilirse karşı tarafın mühimmat ikmalini herhangi bir sorun olmadan gerçekleştirdiği anlamına gelir bu durum. Bu halde tünel içerisinden ilerlenerek ikmal kaynağının tespiti halinde operasyon daha da kolay çözülecektir. Ancak tünel tespiti yapılsa dahi durumu karşı tarafın anlamaması için bir süre daha ikmal yapılmasına izin verilebilir. Yani tüneli bulduk, hurraaaa diye tünelde deli dana gibi koşulmaz. Orada da zayiatı engellemek için yavaş ve taktiksel hareket esastır. Zaten tünel v.b. bir oluşum tespit edildi ise operasyonu bitmiş olarak kabul edebiliriz.  

meskun-mahal-tunel
Vietkong’ların Chu-Chi tünellerinin karakteristik yapısını gösterir bir kroki.

Vekalet Savaşları (Proxy Wars)

Günümüzde vekalet savaşları olarak nitelendirilen bir süreçten geçiyoruz. Hiçbir devlet bizzat kendisi sahaya inmiyor. Ancak mesaj vermek istediği ya da çatışmak istediği devlet ile gerilla sistematiği ile mücadele ediyor.  Bu süreçte gerillaya karşı mücadele denilen kontr-gerilla kavramının önemi gittikçe artıyor.

Örneğin ABD coğrafya da sizi sıkıştırmak için PKK’yı kullanırken siz de önce kendi askerinizi sahaya sürmek yerine ÖSO’yu karşısına yerleştiriyorsunuz. 

vekalet-savaslari
Suriye’deki vekalet savaşlarını ve kimin kim ile bağlı olduğunu gösteren bir info-grafik. Tabi her zaman bu bağlantılar bu kadar net değil ve bu örgütlerin içerisinde istihbaratçılar cirit atmakta.

Vekalet savaşlarının en büyük sebeplerinden biri sizin iç politikada  sıkıştırılmanızdır. Çünkü savaş ciddi maliyetli bir iştir. Başka bir ülkede cephe açmanın silah ,mermi, enerji gibi maliyetlerinin yanında en büyük maliyeti ise insan kaynağınızın tükenmesidir. Dolayısı ile muhalefet iç politikada savaşa karşı çıkar.Ayrıca savaşa giren ülkeler borçlanmak zorunda kalırlar ve bütçeniz açık verir.Siz içerde özel firmalara gitmesi gereken parayı devlet olarak alırsanız (borçlanırsanız) özel sektör daha az büyüyecektir.İktisatta buna crowding out yani dışlama etkisi denir.İşte hükümetler bu yüzden günümüzde hem Academy gibi özel sektör kuruluşlarını (TR versiyonu bence SADAT) hem de proxy örgütleri kullanır, destekler.

Bir cephe açarak savaşmakta diğer sorun ise askerlerinizin doğrudan başka ülkenin topraklarına girmesinin diğer ülkeler nezdinde size ambargo uygulanması olarak geri dönecek olmasıdır. Uluslararasında baskı altında kalır ve haklılığınızı ispatlayana kadar akla karayı seçersiniz.

Yeni Dünya Düzeni

İşler maalesef eski dönemdeki gibi değil. Yeni dünya düzeni çok farklı.Eskiden gücü kuvveti olan ordu istediği yere giriyor, savaşı kazanan otomatik olarak haklı oluyor.Şu an böyle bir durum yok. Yani tarihi savaşın kazananının yazdığı dönem sona erdi. Artık savaşın büyük kısmını propaganda meydanlarında veriyorsunuz. Buna dayanacak mühimmatınızdan çok ekonomik gücünüz, propaganda azminiz ve yeterli kaynağınız olmalı.

propaganda
Propaganda biliminin kurucularından (evet bence bir bilim) Edward Bernays’ın yükselişini sağlayan bir Lucky Strike afişi ve tabii ki bir kadın.

Bu yüzden ülkelerin alternatif kaynak üretmeleri gerekiyor. Hem doğal, hem işgücü hem de sermaye kaynağı artık savaşların belirleyicisi olan şeyler.

Öyle ha deyince diğer ülkeye giremezsiniz yani.Proxy savaşları artık dünyanın değişilmez bir aracı haline geldi. Politika yapmak istiyorsanız bunları yapmak zorunda kalıyorsunuz.

İş aslında eskiden beri hiç değişmedi.Savaş tarihini değiştiren stratejist Clausewitz’in dediği üzere “savaş sadece siyasetin bir şeklidir” lafı halen geçerli.

İşte bu yüzden terör sorunu sürekli olarak belli ülkelerde hortluyor, sürekli destek alıyor (maddi destek ve medya desteği).Çünkü vekalet savaşları döneminde birbiri ile hasım olan ülkeler askerlerini çarpıştırmak yerine önce bu gerilla taktiklerini kullanmak dışında başka alternatifi olmayan terör örgütlerini kullanıyor, mesajını veriyor, hasmı ile masaya oturmadan kendisini kuvvetli duruma getirmeye çalışıyor. Elinin en güçlü olduğu dönemde ise masaya oturma çağrısı yapıyor. 

yatirimkurusu

10 yıldır finans sektöründe denetçi, İngilizce biliyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
error: İçeriklerin kopyalanması engellenmiştir.