Finans

Şirket İçi Nasıl Boşaltılır ?

Efenim bu yazımızda konumuz halihazırda mevcut olan bir şirket içi nasıl boşaltılır, nasıl şirketin varlıkları şahısların üzerine geçirilerek bankaların ve alacaklıların takibinden kurtulunur meselesidir. Ülkemizde bir çok firmanın bu şekilde yaptığını görüyoruz. Açıkçası mesleğim itibari ile de çalıştığım kurumda çok sayıda şirket işi nasıl boşaltılır yazısına örnek olacak firma ile karşılaştım. Şimdi biraz bu tecrübelerimden bahsetmek isterim.

Tabi şirket içi nasıl boşaltılır konusunda bir çok yaratıcı fikir üretilebilir. Bir çok farklı yöntem uygulanabilir. Ancak biz en bilinen ve en çok kullanılan yöntemler ile devam edeceğiz.

sirket-ici-nasil-bosaltilir

Şirketin Batırılmasına Karar Verilmesi

Öncelikle bir şirketin içi öyle pat diye boşaltılmaz. Çünkü hemen bir alt başlıkta anlatacağım engeller vardır. Devlet baboş millet rahat rahat ticaret yapsın ve alacaklarını tahsil edebilsin diye bir hukuksal sistem kurmuştur. Ki mevcut liberal sistemde devletin en büyük vasfı rahat ticaret ortamını sağlaması üzerine kurgulanmıştır. Fazlası da istenmez.

Devlet sizden kısmen uyanık olduğundan ve kısa vadeci çakalların önünü kesmek adına şirketlerin içinin aniden boşaltılmasını engellemek için bir çok kanun ve engel çıkartmıştır.

Bu sebeple bir şirketin içi nasıl boşaltılır anlamanız için biraz geriye gitmeniz gerekir. Daha doğrusu bu işi yapacak elemanın kafası basıyorsa işlemlere erkenden başlar. Şirket içi boşaltılması çok erken yapılmaz ise anlaşılır ve bu fiillerin hukuksal olarak ciddi müeyyideleri vardır. Hem mal varlığınızı kaybedersiniz hem de hürriyetinizi.

Şirket İçi Boşaltanlar Nasıl Yakalanıyor?

Efenim bir üst başlıktan devam edecek olursak şirket içi boşaltılması ülkede kolayca enseleniyor. Çünkü Türkiye’de ortalama bir şirket yöneticisinin finansal okur yazarlık seviyesi yerlerde süründüğünden ve bu şirket ortaklarımız kati surette işleri profesyonellere devretmeyi engellediğinden şirket sahibi batacağını anlayamıyor.

Bir gün geliyor ve bir ödeme için para aranmaya başlanıyor. Bir bakılıyor ki kasada para yok. Sonraki günlerde bu sorunlar artıyor ve firma sahibi şirketin zombi şirkete döndüğünü idrak ediyor. Sonra gelip bu şirket batacak, ben de kredilere hep kefalet imzası verdim, bu işten en az zararla nasıl kurtulurum diyor. Kuvvetle muhtemel bu düşünce oluştuktan kısa bir süre sonra ise şirket batıyor.

Tabi ara not olarak şunu belirtelim. Şirket ortağı şahsi kefaletini bankalara verdikten sonra benim şahsi sorumluluğum yok diyemez. Zaten bu şirket içi boşaltma işlemleri şirketlerde kolayca yapılırken şahıslarda yapılması çok zordur ve gerçekten genelde bu şekilde yakalanıyor yakalanan da.

Yakalananlarda işte bu şirketinin nasıl battığını anlamayanlar. Aslında piyasa tarafından öldürülmesi gereken şirketler bunlar. Verimsiz, sülük gibi, bir şeye katkısı olmayan ,üretmeyen, nakit akışı nedir bilmeyen, finansal yönetim ve planlamadan aciz insanlara ait şirketler. Ha acıyor muyum bunlara? Zerre acımıyorum. Tek üzüldüğüm şey bunların kredi borçlusu olup ülke kaynaklarını israf etmesi. Zaten iktidarların kredi yapılandırmalarına ya da yüzdürmelerine izin vermesinin en büyük sebebi budur. Halihazırda kaynak israfı olacak şirketin tüm kaynağı bitirmemesi ve ekonomiyi zincirleme etkilememesi. E tabi biraz da oy kaygısı var.

Hukuki Engellerin Öngörülmesi

Ülkede şirket içi boşaltılmasına ilişkin hukuki engeller esas olarak zaman üzerine kurulmuştur. Merak edenler için bırakalım. Özellikle içi boşaltılmış bir şirketle karşılaşıp karşılaşmadığını merak edenler için bırakalım. Efenim içi boşaltılmış bir şirket bilançodan ya da gelir tablosundan filan anlaşılmaz. Çok daha detaylı eskiye giderek bakmanız gerekir.

İcra iflas kanunun 278. maddesinde ” Mutat hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan
yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır. Ancak, bu müddet haciz veya aciz yahut iflastan evvelki iki seneyi geçemez”
der ve kanun devam eder. Detaylı bir şekilde hangi bağışlamaların, hangi kişilere olan bağışlamaları içerdiğini anlatır durur. Şirket içi nasıl boşaltılır merak edenler bu kanunu baştan sona ezberlemeliler.

Kanuna ilişkin değinilmesi gereken önemli meselelerden birisi tasarrufun iptali davasının sadece taraflara bakılarak değil emsal bedelin altında yapılan satışlarda, vadesi gelmeden ödenen borçlarda açılabileceğidir. Yani bu işlemler bile inceleniyor.

Burada iki sene meselesini görmüşsünüzdür. Battığınız anda (ilk haciz kaydının işlendiği tarihten) iki sene öncesine kadar yaptığınız bütün mal alımı, varlıklar, satışlar, borç ödemeleri vs. incelemeye girer. Eğer alacaklılar bundan şüpheleniyorsa, ki banka avukatları bu durumu çakar genelde,direk tasarrufun iptali davası açılır. Sizin de muvazaalı olarak yaptığınız yani mal kaçırma olarak gerçekleştirdiğiniz bütün tasarruflar iptal edilir.

Yani şirket içi nasıl boşaltılır ? İki sene öncesinden başlaması gerekir yapanın. Ülkedeki çoğu firma sahibi bunu bilmediğinden ağırlıklı kısmı hem şirketin hem de kendisinin üzerindeki taşınır taşınmaz ne kadar mal varsa onları panikle en yakın akrabasına (genelde hanımına çocuğuna filan) devretmeye çalışılır ki böyle ayan beyan mal gibi ortadadır vaziyet. Yani ben gördüm kaç kere. Çok gülmüştüm ya. Ahahahaha .Ulan madem bir iş yapacan bari bir kanunu oku ne bileyim bir bak ya.

Varlık Satışları

Biraz daha kafası çalışan kesim bu tasarrufları varlık satışları vasıtasıyla yapar. Bu işlemlere başlamadan önce bilmeniz gereken temel şey şirketin bilançosunda aktifte yer alan şeyleri önce aktiften çıkarmanız, daha sonra şirkete gelen parayı şirketten çekmeniz gerekmesidir.

Tabi bunlar icra iflas kanununun 278. maddesine takılmıyor mu? Takılıyor. Ancak adam buradan yırtma yolunu da buluyor abi. Ne yapıyor? Atıyorum şirketin bilançosunda bir gayrimenkul var ve kimseye ipotekli değil diyelim. İpotekli olanlara bir şey yapamazsın zaten. Onlar corttur.

Şimdi amaç bu gayrimenkulü alacaklılardan kaçırmak ve alacaklılar tasarrufun iptali davası açar ise bunun önüne geçmek. Önce bu gayrimenkulü alacak ve sonra geri verecek yakınlıkta bir dost bulunuyor. Bir miktar da nakit para. Nakit para banka üzerinden havale ediliyor. Eğer bankada kredi borçlusu ise kredi borçlusu olunmayan bir banka hesabı açılıyor ya da şirket tarafından her halükarda fatura kesilerek tutar nakit alınıyor.

Şimdi ise sorun şirkete giren bu nakiti bir yerlere harcamak. Bu nakiti ise naylon fatura ile (ciddi suçtur ilerde anlatacağım) alımı yapılan ve şirkete mal alımı olarak girilen fakat gerçekten yapılmayan hayali bir gidere verilmiş gibi gösteriliyor. Olay bu kadar basit.

Daha sonradan alacaklılar dava açsa, fatura karşılığı yapılmış bir satış, alınan bir para ve bu paranın şirketten çıkışı mevcut. Yani mahkemede mevcut kanunlara göre bir şey yapamıyor bu noktada. Burası ciddi bir açık noktası aslında. Tabi burada hem şirket sahibinin hem de bunu alanların ve fatura kesenlerin işlediği zincirleme suçlar var. Yani bu adamlar malı kurtarmak için hürriyetlerini riske ediyorlar. Onu da not edelim. Riskli işler.

Ha derseniz bu anlaşılmıyor mu? Bu da anlaşılıyor. Şirket içi nasıl boşaltılır işlemlerinde mal kaçırma maksatlı sağa sola devredilen gayrimenkullerin çoğu zaman emsal bedellerin oldukça altında devredildiğini görüyoruz. Tabi bunlar ayrı dava konusu oluyor. Alacaklılar bu aşamada yani emsal değerin altında mal satışında bunu gerekçe gösterebilirler ve tasarrufun iptali davasını kazanabilirler. Yine diğer ortakları ve alacaklılar şirketi zarara uğratma konusu üzerine yoğunlaşıp oradan hareketle muhtelif davalar ile zarar verebilirler.

Kar Transferleri

Bu kar transferi meselesi son dönemde bana çok denk gelmeye başladı. İçi boşaltılmak istenen şirketin yaptığı iş konusunda bir taşeron grup firması kuruluyor. Tabi bu grup firması banka kredilerine kefil olmayan, firma sahibinin ve eşinin ya da diğer ortak ve eşlerinin üzerine olmayan bir firma olmalı. Yoksa Bankacılık Kanununa göre grup şirketi olduklarından direk çakarlar. Her neyse.

Şirket normalde kendisinin yaptığı bu işleri bir anda taşere etmeye başlıyor bu grup firmasına. Sonra bu grup firmasından alınan mal ve hizmetler karşılığı emsal değerin üstünde aşırı faturalar kesilebiliyor. Tabi aklı olan ve yakalanmak istemeyen şirketler emsal değere yakın, birazcık tuzlu olacak şekilde bu transfer işlemini yaparlar. Bu sayede ana firmanın ettiği bütün kar aslında grup şirketi olan ve hiç bir yükümlülüğü olmayan taşerona yıkılmış oluyor ve bu sayede ciddi bir şirket içi boşaltma yapılıyor. Açıkçası bu yöntemin tespiti çok güçtür.

Taşere işlemi olduğundan ve emsalin ortalamasında bir fiyatla faturalar kesildiğinde bu işlemlerin anlaşılması imkansıza yakındır. Çünkü işlemler yani ticaret gerçektir ve naylon fatura işlemi bile bulunmaz. Bunun bir de naylon faturalı versiyonu vardır ama onlar çok çabuk enselenir. Net anlaşılır zaten.

Olmayan Giderler

Bu olmayan giderler ile şirket içi nasıl boşaltılır meselesi buradaki yöntemlerin en zorudur. Çünkü bu işlemlerin çok sayıda tarafı olmalıdır. Unutmayın şirket içi nasıl boşaltılır sorusunu soran şahıs kötü niyetlidir ve temel gayesi şirketin mal varlıklarını firma ortaklarına transferdir.

Olmayan giderler yönteminde şirketin elindeki nakit para çekilmeye çalışılır. Bu yüzden normal koşullarda alınan ancak ucuza alınan hizmetler yüksek tutarlı faturalar karşılığında başka şirketlere yaptırılır. Sonrasında şirketten çekilen nakit gidilip bu firmadan alınır. Bunlar da genelde yakalanır onu da söyleyelim.

Olmayan Satışlar

Efenim burada amaç şirketin içini boşaltmak yani şirketin bilançosunda aktif kaleminde bulunan ticari malları satıp bu parayı şirket ortağının iç etmesini sağlamaktır. Bunun için karşıda başka bir firma olmalıdır. Bu firma ticari malı gerçekte orijinal fiyatına yani yüksek fiyatına satın alır. Fakat faturayı keserken emsalin oldukça altında düşük bir fiyata keser.

Mesela 100 birim mal var. Emsali 5 TL olsun birim başına. Karşı taraf bu malı 500 TL’ye alır gerçekte ve bu parayı da gerçekten verir. Ancak fatura keserken 100 TL’ye almış gibi yapar. 100 TL’yi şirkete nakit olarak gönderirken 400 TL’yi firma ortağına elden verir.

Eğer şirket ortağı işi çok önceden planlamış ise bu satılan ticari mallar için değer düşüklüğü karşılığı ayırır. Yani bu mal defoludur meselesinin muhasebesel ifadesidir bu. Tabi bunu yapan gördüm mü görmedim. Çünkü o kadar akıllı batan adam yoktur. Burada risk karşı tarafın naylon fatura kesiyor olmasıdır. Kanunda yanıltıcı belge düzenleme şeklinde karşılığı vardır ve suçtur.

Şirket İçi Nasıl Boşaltılır ?

Bu yazımızda şirket içi nasıl boşaltılır sorusuna kısmen cevap verdik. Dediğim gibi bu konuda bir çok yöntem var ve bunların temel metotları bunlar. Benim gördüklerimde aşağı yukarı burada yazdığım şekildeydi. Tabi bunlar bizim fark edebildiklerimiz. Muhakkak fark edemediğimiz onlarca yöntem vardır.

Yazımız burada sona erdi efenim. Esen kalınız.

yatirimkurusu

10 yıldır finans sektöründe denetçi, İngilizce biliyor.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Ortaklardan alacaklar veya kasa hesabı, reel olmayan bir şekilde nasıl kullanılır anlatabilir misiniz? Tşk.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
error: İçeriklerin kopyalanması engellenmiştir.